Dommerutvikling – Fotball

1.Bakgrunn for krav om Dommeransvarlig

Alle klubber må forholde seg til NFFs krav til dommeransvarlig. Rekruttering og oppfølging av dommere er en kjerneoppgave for IL HEI. Vi er helt avhengig av at barn og ungdom inspireres til å bli fotballdommere. 
For at klubben skal lykkes med dette er det viktig at klubben legger godt til rette og følger opp nye/gamle dommere. 
Dommeransvarlig er en viktig tilrettelegger. Det betyr en god samordning med styret i klubben, en bevist rekrutteringsplan og oppfølgning gjennom kurs og dommerforum. For å bli ”Kvalitetsklubb nivå 1” må klubben ha én person som innehar rollen Dommeransvarlig.

2. Stillingsinstruks for Dommeransvarlig i IL HEI:

Dommeransvarlig sin viktigste oppgave er:

2.1 Ha god kontakt med klubbens dommere og sportslige utvalg (seniorer og yngres) og ved behov med klubbstyret.

2.2 Ved forespørsel, møte i styret eller klubbens sportslige utvalg.

2.3 Aktivt bistå styret med å rekruttere dommere i forhold til antall lag.

2.4 Skal legge til rette får å tilby dommerkurs får dem som ønsker dette, og følge disse opp og gi veiledning til disse i kamper. Klubben skal gjennomføre klubbdommerkurs i forkant av sesongstart. Det bør legges særlig vekt på rekrutering av jenter.

2.5 Ansvarlig får å tilby dem som har ambisjoner og talent mulighet til tettere oppfølgning og gjøre krets oppmerksom på disse.

2.6 Ansvarlig får å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.

2.7 Tilrettelegge for at klubbens dommere får del i gjeldende utstyrsavtale.

2.8 Tilrettelegge får treningsmuligheter for dommerne.

2.9 Hvert år gå gjennom regelnytt og fortolkninger med klubbens senior lag.

3. Oversikt Dommere i IL HEI

Dommeransvarlig i IL HEI: 

Regionsdommer: 

Rekruttdommere:

4. Dommerkurs (kort oversikt)

Klubbdommerkurs; kurs over 4 timer som er beregnet på de som vil dømme i de yngste klasser, opp til smj / smg klassen. (7’er fotball). Velegnet for foreldre eller andre som vil bidra i barne –og ungdomsfotballen og for rekruttering av unge dommere.

Rekruttdommer kurs. Kurs over 15-20 timer for de som har lyst å bli fotball dommer og drive dette som sin idrett. Her vil kretsen følge opp og gi veiledning med håp om at vedkommende kan bli en dommer som kan brukes i de høyere klassene.

Rull til toppen