Priser

Treningsavgift E-sport

Aldersgruppe 9-11 år – Kr 1 200 per år (Nytt treningsparti)
Aldersgruppe 12-17 år – kr 1 899 per år
Aldersgruppe senior 18+ – 1 000 kr per år

Maks beløp per familie – 3 000 kr

Maksbeløp

Treningsavgift har et pristak per familie tilsvarende pris for inntil 2 barn per hele år. For eksempel vil en familie med 3 barn kun betale for 2 av disse.

Treningsavgift Ski

Alle aldersgrupper kr 700 pr år

Økning kr 100 i forhold til 2020.

Treningsavgift Håndball

Ingen endring av satser siden 2018

Håndballskolen. (Aktive uten seriespill)

6-8 år kr 500 pr år

9-10 år kr 1000 pr år

Aktive i seriespill

11-13 år kr 1600 pr år

14-16 år kr 1800 pr år

18 år/senior kr 2200 pr år

Maks beløp pr familie: Kr 3800

Treningsavgift fotball

Rull til toppen