Treningsavgifter

Prisene gjelder for 2023. Priser for kommende år settes normalt ved årsmøtet.

Treningsavgift E-sport

AldersgruppeTreningsavgift pr. år
9 – 11 år1200,-
12 – 17 år1800,-
Senior 18+1000,-

Maks beløp pr. familie – 3 000,-

Treningsavgift Ski

AldersgruppeTreningsavgift pr. år
Alle aldersgrupper800,-

Treningsavgift Håndball

AldersgruppeTreningsavgift pr. år
6 – 8 år500,-
9 – 10 år1000,-
11 – 13 år1600,-
14 – 16 år1800,-
Senior 18+2200,-

Maks beløp pr. familie: Kr 3800,-

Treningsavgift fotball

Makspris pr. familie 4200,-.

Rull til toppen