Kontaktinfo E-sport

Administrativt og sportslig utvalg

Leder

Snorre Nenseth

Nestleder

Finn Erik Einarsen

Sportslig leder og styremedlem

Sindre Karlsson

Styremedlem

Håvard Dahl Haugan

Styremedlem

Malin Berg Olsen

Styremedlem og dugnadskoordinator

Terje Wold

Styremedlem

Ulrik Abrahamsen

Styremedlem

Ann Helen Berg

Rull til toppen