Støtteordninger

Dersom du har problemer med å betale treningsavgifter og medlemsavgift fra IL HEI:

IL HEI kan søke om støtte, på vegne av deg, slik at kommunen betaler faktura.

Porsgrunn Kommune har en ordning som heter KONTINGENTKASSA. De kan dekke opptil kr 3000 pr år

Bamble kommune sin ordning heter BLI-MED-MIDLER. De har ingen beløpsgrense, men vurderer beløpene fra sak til sak

Mer info finner du her:

Dersom du bor i Porsgrunn Kommune 

https://www.porsgrunn.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/tilskuddsordninger/idrett-friluft-og-folkehelse/kontingentkassa/

Dersom du bor i Bamble Kommune

https://www.bamble.kommune.no/kultur-og-oppvekst/frivillighet/tilskudd/#bli-med-midler

Rull til toppen