Kvalitetsklubbansvarlig – Fotball

1. Bakgrunn for krav om Kvalitetsklubbansvarlig:

Kvalitetsklubbkonseptet er en av IL HEIs viktigste utviklingsarenaer. Her legges grunnlaget og det solide fundamentet som gjør at NFF sentralt sammen med krets kan legge til rette for videre utvikling sammen med oss og de øvrige klubbene. IL HEI jobber seg gjennom kriteriene i prosessen for å bli sertifisert og holder deretter tak i rammeverket med årlige oppfølgingsrutiner for å ivareta kravene i kvalitetsklubbkonseptet. For å holde tak i prosess og årlig oppfølging trenger vi en eller flere dedikerte personer som har dette ansvaret.

 • Stillingsinstruks for Kvalitetsklubbansvarlig i IL HEI:
  • Ansvarlig for at Kvalitetsklubbarbeid er oppdatert og følges.
  • Lede arbeidet i Kvalitetsklubb og implementere strategiplanen
  • Lede rekrutteringsarbeid for å få inn tilstrekkelig kvalifiserte personer
  • Ansvar for god dokumentstyring, lagring og tilgjengelighet
  • Rapportere til styret vedr status, utfordringer og eventuelle avvik
  • Ansvar for at implementeringsfasen skjer iht strategiplan
  • Sørge for at det settes av ressurser til å følge implementeringsarbeidet til det fungerer tilfredsstillende i klubben.
  • Levere halvårlig rapport til styret på status ute i klubbdriften.
  • Sørge for å få tilgang til FIKS som KK ansvarlig.

3. Oversikt Kvalitetsklubb i IL HEI

Kvalitetsklubbansvarlig i IL HEI: Mats Tvedt

Rull til toppen