Organisasjonskart – Fotball

Funksjonsbeskrivelser

Funksjonsbeskrivelse Leder i IL HEI Hovedstyret

 1. Oppgaver:

Funksjonsbeskrivelse Nestleder i IL HEI Hovedstyret

 1. Oppgaver:

Funksjonsbeskrivelse Sekretær i IL HEI

 1. Oppgaver:

Funksjonsbeskrivelse Kasserer i IL HEI

 1. Oppgaver:

Funksjonsbeskrivelse Adm. leder Fotball IL HEI

 1. Oppgaver:
 • Medlem av styret.
 • Økonomisk ansvarlig (budsjettansvar) for avdeling fotballgruppen.
 • Kontere og attestere fakturaer som tilhører avdeling Fotball
 • Organisere økonomiske forhold med Sportslig Leder, oppmenn og dugnadsgrupper.
 • Ansvar for all kontakt mot FK, (seriespill, krets og sonetiltak, KM sluttspill, gebyrer etc)
 • Ved behov, bistå Sportslig Leder med påmeldinger til eksterne turneringer
 • Påse at oppmenn fører og oppdaterer navnelister for spillere og foreldre gjennom året.
 • I samråd med Klubbadmin, følge opp manglende innbetalinger fra medlemmer.
 • Hovedansvarlig for klubbens trenere, lagledere, trenerveileder, rekrutteringsansvarlig, Fair Play ansvarlig og tilhørende rutiner og          rollebeskrivelser.
 • Påse at klubben drives iht klubbens rutiner og NFF’s retningslinjer for barn og ungdom. 
 • Ansvarlig for å informere styret om avvik mot budsjett.
 • Ansvarlig for at årsrapport fra hvert lag blir utarbeidet til årsmøte.
 • Ansvarlig for årsplan der påmeldingsfrister for seriespill og turneringer inngår.

Funksjonsbeskrivelse Sportslig leder Fotball IL HEI

1.      Oppgaver:

 • Møte på styremøter ved innkalling.
 • Lede Sportslig Utvalg/teknisk hjrete (SU) og styre den sportslige utviklingen i klubbens barne-, ungdoms- og senioravdeling
 • Organisering og koordinering av seniorfotballen sammen med SU og adm. leder
 • Forhandle kontrakter med spillere og trenere sammen med SU og adm. leder
 • Legge overgangsforhandlinger fram for styret sammen med administrativ leder
 • Ansvarlig for rekrutteringsarbeid mot spillere og trenere
 • Ansvarlig for at HEIs sportsplan og retningslinjer blir fulgt
 • Treneransvarlig. Være trenernes kontaktmann opp mot styret i klubben
 • Delta i forhandlingsutvalg for overganger og jobbe med å rekruttere nye spillere til kubben
 • Ansvarlig for utfylling av overgangspapirer
 • Avgjøre sportslige konflikter
 • Gjennomføre evalueringsmøter med spillere og trenere
 • Ansvarlig for treningstider
 • Ansvarlig for å følge opp skader og skademeldingsskjemaer/innmeldinger sammen med den enkelte spiller
 • Samarbeide med fiksansvarlig for HEI

Funksjonsbeskrivelse Utviklingsansvarlig Fotball IL HEI

1.      Oppgaver:

 • Lede og styre den sportslige utviklingen i ungdomsfotballen.
 • Følge opp lag i barnefotballen.
 • Hovedansvarlig for implementeringen av HEIs sportsplan.
 • Koordinere det sportslige arbeidet med trenere og klubben.
 • Følge opp og rekruttere nye trenere og oppmenn sammen med SL
 • Lage spilleoversikt og treneroversikt for gruppa sammen med Administrativ leder og oppmenn.
 • Påmeldinger og planlegging til Sone- og kretssamlinger i samråd med SL.
 • Ansvarlig for utfylling av overgangspapirer sammen med SL.
 • Ansvarlig for treningstider i samarbeid med SL.
 • Avgjøre sportslige konflikter.
 • Ansvarlig for spilleroppfølging.
 • Evalueringsmøte med trenere sammen med SL.

Funksjonsbeskrivelse Spillerutvikler IL HEI fotball

1.      Oppgaver:

 • Fylle ut skjemaet spilleroversikt IL HEI
 • Kartlegge og følge opp ekstra ivrige/talentfulle spillere i IL HEI
 • Planlegge og gjennomføre spillerutviklingstiltak

Funksjonsbeskrivelse Keeperansvarlig IL HEI fotball

1.      Oppgaver:

 • Lede og styre keepertrenerne i klubben
 • Planlegge og gjennomføre keepertiltak i klubben
 • Lede og styre «HEI keeperakademi»

Rull til toppen