Praktisk informasjon

Treningsavgift

KlassePris pr. år
Minihåndball (1.-3. klasse)kr. 500,-
J/G 9-10 årkr. 1000,-
Aktive i seriespill
J/G 11-13 årkr. 1600,-
J/G 14-18 årkr. 1800,-
19 år/Seniorkr. 2200,-
Prisene gjelder for 2023/24-sesongen. Faktura sendes ut i oktober, og gjelder for hele sesongen.

I tillegg til treningsavgift må alle aktive være medlem i HEI IL. Medlemskontigenten koster kr. 500,- pr. år. Vi oppfordrer også alle foreldre om å være støttemedlem i HEI IL (200,- kr pr. år)

Pengene klubben får inn via treningsavgiften går til:

 • Drakter og treningsutstyr
 • Halleie (senior)
 • Lønn til trenere
 • Dommerhonorar
 • Påmelding av lag til serie og turneringer

Alle aktive f.o.m. 13 år må tegne lisens via Håndballforbundet. Informasjon om dette finner du på www.handball.no.

Alle verv i klubben utenom trenere og dommere dekkes opp av foreldre, og klubben er helt avhengig av at dere som foreldrene er aktive i ulike verv (styre og utvalg) og rundt hvert lag (oppmann og foreldrekontakt). Vi oppfordrer hvert lag til å ha minst et medlem i styre/utvalg.

I tillegg må foreldre delta på obligatorisk dugnadsarbeid:

 • Kiosk eller hallvakter (fellesdugnad)
 • Inngang—og sekretariat (lagsdugnad)
 • Fellesdugnad IL Hei, loddsalg to ganger pr. år
 • Arrangementer (mini/aktivitetsturneringer)

Hver enkelt er ansvarlig for å registrere sin spiller på Min idrett:

 1. Gå inn på https://minidrett.nif.no/
 2. Registrer deg som Ny bruker
 3. Fyll inn informasjon om spiller og foresatte

Det er viktig at brukerprofilen holdes oppdatert da denne danner grunnlag for utsendelse av treningsavgift og medlemsavgift, registrering av lag osv.

Rull til toppen