Styret i Seniorlauget

Leder

Kåre Nedrebø

Kasserer

Gunne John Hegglid

Sekretær

Oddvar Gule

Styremedlem

Dag Maas

Styremedlem

Hans Kristian Furumo

Styremedlem

Jan Skarding

Styremedlem

Anil Prabhakar

Rull til toppen