Trenerveileder – Fotball

1. Bakgrunn for krav om Treneransvarlig:

Som en NFF Kvalitetsklubb skal IL HEI ha en trenerveileder som er ansvarlig for å koordinere, utvikle og rekruttere trenere til klubben. 

De sentrale ansvarsområdene til trenerveilederen er i tillegg til rekruttering og oppfølging av trenere, sportsplanen og trenerforum.

Sportslig Leder er formelt ansvarlig for denne rutinen samt å utpeke en (eller to) person til rollen som trenerveileder.

2. Stillingsinstruks

2.1 Koordinering & utvikling:

 • Oppfølging – skal følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål.
 • Samarbeid –skal sammen med klubbens trenere og spillerutvikler planleggehospitering av spillere. 
 • Utdanning – skal kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.
 • Rekruttering av nye trenere.
 • Fortløpende rapportere om status trenerkompetanse til administrativ og sportslig ledere i IL HEI og gi råd om viktige tiltak.

2.2 Sportsplan

 • Ansvarlig for at Sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben.
 • Ansvarlig for at Sportsplanen blir fulgt på treningsfeltet.

2.3 Trenerforum 

Planlegging – ansvarlig for å utarbeide en struktur for hvordan trenerforum i klubben skal organiseres.
Gjennomføring – ansvarlig for at sportsplanen og utviklingsplanen er tema i trenerforumet.

3. Årshjul for treneransvarlig / Trenerforum:

Feb./mars: Trenerforum 1:

 • Kick off
 • Gjennomgang av klubbens sportsplan.
 • Nye trenere er på plass.
 • Kartlegging av hvordan oppfølgingen av trenerne skal være gjennom sesongen.

August: Trenerforum 2

 • Evaluering av vårsesongen.
 • Gjennomgang av kurstilbud fra krets kommende høst.
 • Påmelding til kurs

Nov./des.: Trenerforum 3:

 • Avslutning
 • Evaluering av sesongen.
 • Planlegging av ny sesong.
 • Kartlegging av hvilke trenere som slutter/er på vei inn i klubben.
 • Kartlegging av utdanningsbehov kommende sesong.

Tre trenerforum skal gjennomføres for at klubben skal kunne være en kvalitetsklubb.

3. Treneransvarlig i IL HEI: 

Nicolay Hagen innehar rollen som trenerveileder fra 2021.

Rull til toppen