Treningstøy

HEI Ski har treningstøy for ski og løping med HEI-design og logo. Tøyet er fra Trimtex og av høy kvalitet. Bestilling gjøres samlet 1-2 ganger i året. Minimumsantall pr bestilling er 5 stk pr plagg samlet. Nærmere tidspunkt blir annonsert på vår side.

Vi kjører en ny bestillingsrunde med ski-tøy for levering til jul.

Bestillinger sendes thore.kornmo@gmail.com, senest 25. oktober.

Priser oppgitt i skjema er ikke helt eksakt da endelig tilbud fra Trimtex ikke er mottatt ennå. Det er en forutsetning for å starte produksjon av et plagg at det bestilles minst 5 stk av aktuelt plagg. Hei sponser 100kr på jakke for aktive medlemmer i Hei skigruppe.

Familiemedlemmer og andre Hei-medlemmer kan også bestille av tøyet som er av høy kvalitet.
Vil også komme med en oppfordring til alle foreldre om å melde seg inn i Hei som støttemedlemmer. Link:
Innmelding
Det koster 200kr, men det vil også gi Hei og skigruppa ytterligere inntekter i form av offentlig støtte som beregnes basert på medlemstall.

Rull til toppen